Made in Partala - elämää maalla

Partalan kylä

Partala on meidän kotikylä.

Täällä on asunut useita sukuja maata viljellen ainakin 1600-luvun lopulta lähtien. Ensimmäiset kirjalliset merkinnät alueen asutuksesta löytyvät 1540-luvun maakirjoissa. Osa nykyisistä asukkaista kuuluu edelleen näihin sukuihin. On tänne uuttakin verta tullut, ja uusia elinkeinojakin.

Partala on maaseutumaista kylätaajaman tyylistä haja-asutusaluetta. Rakennettu kulttuuriympäristö on lähes yksinomaan maanviljelyksen synnyttämää. Mitään perinteistä kyläkeskusta Partalassa ei ole, vaan kaikki on hajanaisesti pystyttänyt talonsa sinne tänne. Asukkaita täällä on noin 350, sikoja, hevosia ja kanoja sitäkin enemmän.

Kyläalueen etelä- ja lounaisrajan muodostaa vuonna 1856 valmistunut Saimaan kanava. Itäosa sivuaa Konnunsuon lakkautettua vankilaa, joka nykyään toimii vastaanottokeskuksena. Lännessä alue rajoittuu 6-tiehen, ja pohjoisessa alkaa Muukonkangas ja Joutseno.

Harrasta Partalassa

Läheisellä Muukonkankaan alueella on FK-rata Kimi Circuit sekä Muukon moottori- ja ampumakeskus. Lisäksi täällä on useita laavuja, joihin pääsee retkeilyreittejä pitkin, kesällä jalkaisin tai pyörällä sekä talvella hiihtäen.

Partalassa pääset myös hevosen selkään.

Made in Partala

Made in Partala tulee muunnoksena meitin Partalasta, joka pyöri kielen päällä kotisivujen osoitetta mietittäessä. Muita vaihtoehtoja olivat meinpartala.com, miunpartala.com sekä meidanpartala.com.

Made in Partalaa voi käyttää kaikessa, mitä täällä tehdään. Yrityksesi on Made in Partala. Tuotteesi on Made in Partala. Sinä olet Made in Partala.

×

Made in Partala
53400 Lappeenranta

ulkoasu ja tekniikka © Janne Rautakannel 2015
sisältö © Partalan kyläyhdistys ry.